תכנון ועיצוב של חנות "Diesel" - רשת מותגים
מובילים לביגוד והנעלה, הממוקמת במרכז בת-ים.

החנות תוכננה ועוצבה בסגנון מודרני - פונקציונלי
הנותן מענה תכנוני/עיצובי לאפשרויות תצוגה רבות
ומגוונות וליצירת מקומות אחסון מירביים.הפרוייקט בשיתוף פעולה עם המעצב אלון פישמן
אודות הפרוייקט

"Diesel", בת-ים | מודרני - פרקטי


תכנון ועיצוב של חנות "Diesel" - רשת מותגים
מובילים לביגוד והנעלה, הממוקמת במרכז בת-ים.

החנות תוכננה ועוצבה בסגנון מודרני - פונקציונלי
הנותן מענה תכנוני/עיצובי לאפשרויות תצוגה רבות
ומגוונות וליצירת מקומות אחסון מירביים.הפרוייקט בשיתוף פעולה עם המעצב אלון פישמן
אודות הפרוייקט

"Diesel", בת-ים | מודרני - פרקטי


תכנון ועיצוב של חנות "Diesel" - רשת מותגים
מובילים לביגוד והנעלה, הממוקמת במרכז בת-ים.

החנות תוכננה ועוצבה בסגנון מודרני - פונקציונלי
הנותן מענה תכנוני/עיצובי לאפשרויות תצוגה רבות
ומגוונות וליצירת מקומות אחסון מירביים.הפרוייקט בשיתוף פעולה עם המעצב אלון פישמן
אודות הפרוייקט

"Diesel", בת-ים | מודרני - פרקטי


תכנון ועיצוב של חנות "Diesel" - רשת מותגים
מובילים לביגוד והנעלה, הממוקמת במרכז בת-ים.

החנות תוכננה ועוצבה בסגנון מודרני - פונקציונלי
הנותן מענה תכנוני/עיצובי לאפשרויות תצוגה רבות
ומגוונות וליצירת מקומות אחסון מירביים.הפרוייקט בשיתוף פעולה עם המעצב אלון פישמן
אודות הפרוייקט

"Diesel", בת-ים | מודרני - פרקטי


תכנון ועיצוב של חנות "Diesel" - רשת מותגים
מובילים לביגוד והנעלה, הממוקמת במרכז בת-ים.

החנות תוכננה ועוצבה בסגנון מודרני - פונקציונלי
הנותן מענה תכנוני/עיצובי לאפשרויות תצוגה רבות
ומגוונות וליצירת מקומות אחסון מירביים.הפרוייקט בשיתוף פעולה עם המעצב אלון פישמן
אודות הפרוייקט

"Diesel", בת-ים | מודרני - פרקטי


תכנון ועיצוב של חנות "Diesel" - רשת מותגים
מובילים לביגוד והנעלה, הממוקמת במרכז בת-ים.

החנות תוכננה ועוצבה בסגנון מודרני - פונקציונלי
הנותן מענה תכנוני/עיצובי לאפשרויות תצוגה רבות
ומגוונות וליצירת מקומות אחסון מירביים.הפרוייקט בשיתוף פעולה עם המעצב אלון פישמן
אודות הפרוייקט

"Diesel", בת-ים | מודרני - פרקטי


תכנון ועיצוב של חנות "Diesel" - רשת מותגים
מובילים לביגוד והנעלה, הממוקמת במרכז בת-ים.

החנות תוכננה ועוצבה בסגנון מודרני - פונקציונלי
הנותן מענה תכנוני/עיצובי לאפשרויות תצוגה רבות
ומגוונות וליצירת מקומות אחסון מירביים.הפרוייקט בשיתוף פעולה עם המעצב אלון פישמן
אודות הפרוייקט

"Diesel", בת-ים | מודרני - פרקטי


תכנון ועיצוב של חנות "Diesel" - רשת מותגים
מובילים לביגוד והנעלה, הממוקמת במרכז בת-ים.

החנות תוכננה ועוצבה בסגנון מודרני - פונקציונלי
הנותן מענה תכנוני/עיצובי לאפשרויות תצוגה רבות
ומגוונות וליצירת מקומות אחסון מירביים.הפרוייקט בשיתוף פעולה עם המעצב אלון פישמן
אודות הפרוייקט

"Diesel", בת-ים | מודרני - פרקטי


תכנון ועיצוב של חנות "Diesel" - רשת מותגים
מובילים לביגוד והנעלה, הממוקמת במרכז בת-ים.

החנות תוכננה ועוצבה בסגנון מודרני - פונקציונלי
הנותן מענה תכנוני/עיצובי לאפשרויות תצוגה רבות
ומגוונות וליצירת מקומות אחסון מירביים.הפרוייקט בשיתוף פעולה עם המעצב אלון פישמן
אודות הפרוייקט

"Diesel", בת-ים | מודרני - פרקטי


תכנון ועיצוב של חנות "Diesel" - רשת מותגים
מובילים לביגוד והנעלה, הממוקמת במרכז בת-ים.

החנות תוכננה ועוצבה בסגנון מודרני - פונקציונלי
הנותן מענה תכנוני/עיצובי לאפשרויות תצוגה רבות
ומגוונות וליצירת מקומות אחסון מירביים.הפרוייקט בשיתוף פעולה עם המעצב אלון פישמן
אודות הפרוייקט

"Diesel", בת-ים | מודרני - פרקטי


תכנון ועיצוב של חנות "Diesel" - רשת מותגים
מובילים לביגוד והנעלה, הממוקמת במרכז בת-ים.

החנות תוכננה ועוצבה בסגנון מודרני - פונקציונלי
הנותן מענה תכנוני/עיצובי לאפשרויות תצוגה רבות
ומגוונות וליצירת מקומות אחסון מירביים.הפרוייקט בשיתוף פעולה עם המעצב אלון פישמן
אודות הפרוייקט

"Diesel", בת-ים | מודרני - פרקטי

Slider