מלון בוטיק "Fashio" המתוכנן והמעוצב בסגנון מודרני - אופנתי זכה להשתתף
בתערוכת "תכניות מהמגירה" היוקרתית מטעם חברת "בלורן" בשת"פ עם "בניין ודיור"
כפרוייקט ייצוגי של אדר' יוליאנה ריסקוף בקטגוריית "10 אדריכלי דור העתיד של ישראל".

הרעיון העיצובי של הפרוייקט הינו ליצור רצף חללי אירוח ובילוי שמשאיר באורח/במבקר
את חווייתו האופנתית הייחודית הגורמת לו לשהות מלונאית בלתי נשכחת.

העיצוב של המלון מתאפיין בקווים מודרניים מובהקים: שילוב בין קוויות אופקית ואנכית,
שימוש רב בזכוכית שקופה ומודפסת, שילוב בין צבעוניות טקסטורלית סגולה עם "פרצי
כתמיות" צהובה, וטקסטורליות שחור-לבן אופנתית במגוון צורות הגיאומטריות שלה,
שמעוררות עניין וסקרנות ויוצרות קונוטציות אופנתיות בכל חלל וחלל, מהמאקרו ועד המיקרו.

הפרוייקט התפרסם במגזין "בניין ודיור", מהדורה מיוחדת, יולי 2016 (כתבת פרינט וכמה
כתבות אינטרנט המסקרות את התערוכה ואת האירוע)אודות הפרוייקט

מלון בוטיק "Fashio", קונספט | מודרני - אופנתי


מלון בוטיק "Fashio" המתוכנן והמעוצב בסגנון מודרני - אופנתי זכה להשתתף
בתערוכת "תכניות מהמגירה" היוקרתית מטעם חברת "בלורן" בשת"פ עם "בניין ודיור"
כפרוייקט ייצוגי של אדר' יוליאנה ריסקוף בקטגוריית "10 אדריכלי דור העתיד של ישראל".

הרעיון העיצובי של הפרוייקט הינו ליצור רצף חללי אירוח ובילוי שמשאיר באורח/במבקר
את חווייתו האופנתית הייחודית הגורמת לו לשהות מלונאית בלתי נשכחת.

העיצוב של המלון מתאפיין בקווים מודרניים מובהקים: שילוב בין קוויות אופקית ואנכית,
שימוש רב בזכוכית שקופה ומודפסת, שילוב בין צבעוניות טקסטורלית סגולה עם "פרצי
כתמיות" צהובה, וטקסטורליות שחור-לבן אופנתית במגוון צורות הגיאומטריות שלה,
שמעוררות עניין וסקרנות ויוצרות קונוטציות אופנתיות בכל חלל וחלל, מהמאקרו ועד המיקרו.

הפרוייקט התפרסם במגזין "בניין ודיור", מהדורה מיוחדת, יולי 2016 (כתבת פרינט וכמה
כתבות אינטרנט המסקרות את התערוכה ואת האירוע)אודות הפרוייקט

מלון בוטיק "Fashio", קונספט | מודרני - אופנתי


מלון בוטיק "Fashio" המתוכנן והמעוצב בסגנון מודרני - אופנתי זכה להשתתף
בתערוכת "תכניות מהמגירה" היוקרתית מטעם חברת "בלורן" בשת"פ עם "בניין ודיור"
כפרוייקט ייצוגי של אדר' יוליאנה ריסקוף בקטגוריית "10 אדריכלי דור העתיד של ישראל".

הרעיון העיצובי של הפרוייקט הינו ליצור רצף חללי אירוח ובילוי שמשאיר באורח/במבקר
את חווייתו האופנתית הייחודית הגורמת לו לשהות מלונאית בלתי נשכחת.

העיצוב של המלון מתאפיין בקווים מודרניים מובהקים: שילוב בין קוויות אופקית ואנכית,
שימוש רב בזכוכית שקופה ומודפסת, שילוב בין צבעוניות טקסטורלית סגולה עם "פרצי
כתמיות" צהובה, וטקסטורליות שחור-לבן אופנתית במגוון צורות הגיאומטריות שלה,
שמעוררות עניין וסקרנות ויוצרות קונוטציות אופנתיות בכל חלל וחלל, מהמאקרו ועד המיקרו.

הפרוייקט התפרסם במגזין "בניין ודיור", מהדורה מיוחדת, יולי 2016 (כתבת פרינט וכמה
כתבות אינטרנט המסקרות את התערוכה ואת האירוע)אודות הפרוייקט

מלון בוטיק "Fashio", קונספט | מודרני - אופנתי


מלון בוטיק "Fashio" המתוכנן והמעוצב בסגנון מודרני - אופנתי זכה להשתתף
בתערוכת "תכניות מהמגירה" היוקרתית מטעם חברת "בלורן" בשת"פ עם "בניין ודיור"
כפרוייקט ייצוגי של אדר' יוליאנה ריסקוף בקטגוריית "10 אדריכלי דור העתיד של ישראל".

הרעיון העיצובי של הפרוייקט הינו ליצור רצף חללי אירוח ובילוי שמשאיר באורח/במבקר
את חווייתו האופנתית הייחודית הגורמת לו לשהות מלונאית בלתי נשכחת.

העיצוב של המלון מתאפיין בקווים מודרניים מובהקים: שילוב בין קוויות אופקית ואנכית,
שימוש רב בזכוכית שקופה ומודפסת, שילוב בין צבעוניות טקסטורלית סגולה עם "פרצי
כתמיות" צהובה, וטקסטורליות שחור-לבן אופנתית במגוון צורות הגיאומטריות שלה,
שמעוררות עניין וסקרנות ויוצרות קונוטציות אופנתיות בכל חלל וחלל, מהמאקרו ועד המיקרו.

הפרוייקט התפרסם במגזין "בניין ודיור", מהדורה מיוחדת, יולי 2016 (כתבת פרינט וכמה
כתבות אינטרנט המסקרות את התערוכה ואת האירוע)אודות הפרוייקט

מלון בוטיק "Fashio", קונספט | מודרני - אופנתי


מלון בוטיק "Fashio" המתוכנן והמעוצב בסגנון מודרני - אופנתי זכה להשתתף
בתערוכת "תכניות מהמגירה" היוקרתית מטעם חברת "בלורן" בשת"פ עם "בניין ודיור"
כפרוייקט ייצוגי של אדר' יוליאנה ריסקוף בקטגוריית "10 אדריכלי דור העתיד של ישראל".

הרעיון העיצובי של הפרוייקט הינו ליצור רצף חללי אירוח ובילוי שמשאיר באורח/במבקר
את חווייתו האופנתית הייחודית הגורמת לו לשהות מלונאית בלתי נשכחת.

העיצוב של המלון מתאפיין בקווים מודרניים מובהקים: שילוב בין קוויות אופקית ואנכית,
שימוש רב בזכוכית שקופה ומודפסת, שילוב בין צבעוניות טקסטורלית סגולה עם "פרצי
כתמיות" צהובה, וטקסטורליות שחור-לבן אופנתית במגוון צורות הגיאומטריות שלה,
שמעוררות עניין וסקרנות ויוצרות קונוטציות אופנתיות בכל חלל וחלל, מהמאקרו ועד המיקרו.

הפרוייקט התפרסם במגזין "בניין ודיור", מהדורה מיוחדת, יולי 2016 (כתבת פרינט וכמה
כתבות אינטרנט המסקרות את התערוכה ואת האירוע)אודות הפרוייקט

מלון בוטיק "Fashio", קונספט | מודרני - אופנתי


מלון בוטיק "Fashio" המתוכנן והמעוצב בסגנון מודרני - אופנתי זכה להשתתף
בתערוכת "תכניות מהמגירה" היוקרתית מטעם חברת "בלורן" בשת"פ עם "בניין ודיור"
כפרוייקט ייצוגי של אדר' יוליאנה ריסקוף בקטגוריית "10 אדריכלי דור העתיד של ישראל".

הרעיון העיצובי של הפרוייקט הינו ליצור רצף חללי אירוח ובילוי שמשאיר באורח/במבקר
את חווייתו האופנתית הייחודית הגורמת לו לשהות מלונאית בלתי נשכחת.

העיצוב של המלון מתאפיין בקווים מודרניים מובהקים: שילוב בין קוויות אופקית ואנכית,
שימוש רב בזכוכית שקופה ומודפסת, שילוב בין צבעוניות טקסטורלית סגולה עם "פרצי
כתמיות" צהובה, וטקסטורליות שחור-לבן אופנתית במגוון צורות הגיאומטריות שלה,
שמעוררות עניין וסקרנות ויוצרות קונוטציות אופנתיות בכל חלל וחלל, מהמאקרו ועד המיקרו.

הפרוייקט התפרסם במגזין "בניין ודיור", מהדורה מיוחדת, יולי 2016 (כתבת פרינט וכמה
כתבות אינטרנט המסקרות את התערוכה ואת האירוע)אודות הפרוייקט

מלון בוטיק "Fashio", קונספט | מודרני - אופנתי


מלון בוטיק "Fashio" המתוכנן והמעוצב בסגנון מודרני - אופנתי זכה להשתתף
בתערוכת "תכניות מהמגירה" היוקרתית מטעם חברת "בלורן" בשת"פ עם "בניין ודיור"
כפרוייקט ייצוגי של אדר' יוליאנה ריסקוף בקטגוריית "10 אדריכלי דור העתיד של ישראל".

הרעיון העיצובי של הפרוייקט הינו ליצור רצף חללי אירוח ובילוי שמשאיר באורח/במבקר
את חווייתו האופנתית הייחודית הגורמת לו לשהות מלונאית בלתי נשכחת.

העיצוב של המלון מתאפיין בקווים מודרניים מובהקים: שילוב בין קוויות אופקית ואנכית,
שימוש רב בזכוכית שקופה ומודפסת, שילוב בין צבעוניות טקסטורלית סגולה עם "פרצי
כתמיות" צהובה, וטקסטורליות שחור-לבן אופנתית במגוון צורות הגיאומטריות שלה,
שמעוררות עניין וסקרנות ויוצרות קונוטציות אופנתיות בכל חלל וחלל, מהמאקרו ועד המיקרו.

הפרוייקט התפרסם במגזין "בניין ודיור", מהדורה מיוחדת, יולי 2016 (כתבת פרינט וכמה
כתבות אינטרנט המסקרות את התערוכה ואת האירוע)אודות הפרוייקט

מלון בוטיק "Fashio", קונספט | מודרני - אופנתי


מלון בוטיק "Fashio" המתוכנן והמעוצב בסגנון מודרני - אופנתי זכה להשתתף
בתערוכת "תכניות מהמגירה" היוקרתית מטעם חברת "בלורן" בשת"פ עם "בניין ודיור"
כפרוייקט ייצוגי של אדר' יוליאנה ריסקוף בקטגוריית "10 אדריכלי דור העתיד של ישראל".

הרעיון העיצובי של הפרוייקט הינו ליצור רצף חללי אירוח ובילוי שמשאיר באורח/במבקר
את חווייתו האופנתית הייחודית הגורמת לו לשהות מלונאית בלתי נשכחת.

העיצוב של המלון מתאפיין בקווים מודרניים מובהקים: שילוב בין קוויות אופקית ואנכית,
שימוש רב בזכוכית שקופה ומודפסת, שילוב בין צבעוניות טקסטורלית סגולה עם "פרצי
כתמיות" צהובה, וטקסטורליות שחור-לבן אופנתית במגוון צורות הגיאומטריות שלה,
שמעוררות עניין וסקרנות ויוצרות קונוטציות אופנתיות בכל חלל וחלל, מהמאקרו ועד המיקרו.

הפרוייקט התפרסם במגזין "בניין ודיור", מהדורה מיוחדת, יולי 2016 (כתבת פרינט וכמה
כתבות אינטרנט המסקרות את התערוכה ואת האירוע)אודות הפרוייקט

מלון בוטיק "Fashio", קונספט | מודרני - אופנתי


מלון בוטיק "Fashio" המתוכנן והמעוצב בסגנון מודרני - אופנתי זכה להשתתף
בתערוכת "תכניות מהמגירה" היוקרתית מטעם חברת "בלורן" בשת"פ עם "בניין ודיור"
כפרוייקט ייצוגי של אדר' יוליאנה ריסקוף בקטגוריית "10 אדריכלי דור העתיד של ישראל".

הרעיון העיצובי של הפרוייקט הינו ליצור רצף חללי אירוח ובילוי שמשאיר באורח/במבקר
את חווייתו האופנתית הייחודית הגורמת לו לשהות מלונאית בלתי נשכחת.

העיצוב של המלון מתאפיין בקווים מודרניים מובהקים: שילוב בין קוויות אופקית ואנכית,
שימוש רב בזכוכית שקופה ומודפסת, שילוב בין צבעוניות טקסטורלית סגולה עם "פרצי
כתמיות" צהובה, וטקסטורליות שחור-לבן אופנתית במגוון צורות הגיאומטריות שלה,
שמעוררות עניין וסקרנות ויוצרות קונוטציות אופנתיות בכל חלל וחלל, מהמאקרו ועד המיקרו.

הפרוייקט התפרסם במגזין "בניין ודיור", מהדורה מיוחדת, יולי 2016 (כתבת פרינט וכמה
כתבות אינטרנט המסקרות את התערוכה ואת האירוע)אודות הפרוייקט

מלון בוטיק "Fashio", קונספט | מודרני - אופנתי


מלון בוטיק "Fashio" המתוכנן והמעוצב בסגנון מודרני - אופנתי זכה להשתתף
בתערוכת "תכניות מהמגירה" היוקרתית מטעם חברת "בלורן" בשת"פ עם "בניין ודיור"
כפרוייקט ייצוגי של אדר' יוליאנה ריסקוף בקטגוריית "10 אדריכלי דור העתיד של ישראל".

הרעיון העיצובי של הפרוייקט הינו ליצור רצף חללי אירוח ובילוי שמשאיר באורח/במבקר
את חווייתו האופנתית הייחודית הגורמת לו לשהות מלונאית בלתי נשכחת.

העיצוב של המלון מתאפיין בקווים מודרניים מובהקים: שילוב בין קוויות אופקית ואנכית,
שימוש רב בזכוכית שקופה ומודפסת, שילוב בין צבעוניות טקסטורלית סגולה עם "פרצי
כתמיות" צהובה, וטקסטורליות שחור-לבן אופנתית במגוון צורות הגיאומטריות שלה,
שמעוררות עניין וסקרנות ויוצרות קונוטציות אופנתיות בכל חלל וחלל, מהמאקרו ועד המיקרו.

הפרוייקט התפרסם במגזין "בניין ודיור", מהדורה מיוחדת, יולי 2016 (כתבת פרינט וכמה
כתבות אינטרנט המסקרות את התערוכה ואת האירוע)אודות הפרוייקט

מלון בוטיק "Fashio", קונספט | מודרני - אופנתי

Slider