דירת קרקע בסגנון מודרני - קלאסי שתוכננה ועוצבה על
טהרת האירוח ה"חם" וה"מזמין" של בעליה.
"דירת קבלן" בסיסית עוצבה כבית "חם", מפנק ו"מזמין"
שנעים לשהות ולארח בו. לצורך כך, הוחלט על שימוש
בססגוניות מתונה של גווני שמנת-חום, עץ בהיר, אבן
טבעית וטקסטורליות מעודנת לצד "הבזקי" טקסטורה
וצבע בעלי אופי דומיננטי יותר.
הושם דגש מיוחד על יצירת חללים פרקטיים, ניצול
מקסימלי של שטח הדירה ויצירת מקומות אחסון, רבים
ככל האפשר.


הדירה התפרסמה במגזין "HDL", אוקטובר 2015אודות הפרוייקט

דירת קרקע, קריית אונו | מודרני - קלאסי


דירת קרקע בסגנון מודרני - קלאסי שתוכננה ועוצבה על
טהרת האירוח ה"חם" וה"מזמין" של בעליה.
"דירת קבלן" בסיסית עוצבה כבית "חם", מפנק ו"מזמין"
שנעים לשהות ולארח בו. לצורך כך, הוחלט על שימוש
בססגוניות מתונה של גווני שמנת-חום, עץ בהיר, אבן
טבעית וטקסטורליות מעודנת לצד "הבזקי" טקסטורה
וצבע בעלי אופי דומיננטי יותר.
הושם דגש מיוחד על יצירת חללים פרקטיים, ניצול
מקסימלי של שטח הדירה ויצירת מקומות אחסון, רבים
ככל האפשר.


הדירה התפרסמה במגזין "HDL", אוקטובר 2015אודות הפרוייקט

דירת קרקע, קריית אונו | מודרני - קלאסי


דירת קרקע בסגנון מודרני - קלאסי שתוכננה ועוצבה על
טהרת האירוח ה"חם" וה"מזמין" של בעליה.
"דירת קבלן" בסיסית עוצבה כבית "חם", מפנק ו"מזמין"
שנעים לשהות ולארח בו. לצורך כך, הוחלט על שימוש
בססגוניות מתונה של גווני שמנת-חום, עץ בהיר, אבן
טבעית וטקסטורליות מעודנת לצד "הבזקי" טקסטורה
וצבע בעלי אופי דומיננטי יותר.
הושם דגש מיוחד על יצירת חללים פרקטיים, ניצול
מקסימלי של שטח הדירה ויצירת מקומות אחסון, רבים
ככל האפשר.


הדירה התפרסמה במגזין "HDL", אוקטובר 2015אודות הפרוייקט

דירת קרקע, קריית אונו | מודרני - קלאסי


דירת קרקע בסגנון מודרני - קלאסי שתוכננה ועוצבה על
טהרת האירוח ה"חם" וה"מזמין" של בעליה.
"דירת קבלן" בסיסית עוצבה כבית "חם", מפנק ו"מזמין"
שנעים לשהות ולארח בו. לצורך כך, הוחלט על שימוש
בססגוניות מתונה של גווני שמנת-חום, עץ בהיר, אבן
טבעית וטקסטורליות מעודנת לצד "הבזקי" טקסטורה
וצבע בעלי אופי דומיננטי יותר.
הושם דגש מיוחד על יצירת חללים פרקטיים, ניצול
מקסימלי של שטח הדירה ויצירת מקומות אחסון, רבים
ככל האפשר.


הדירה התפרסמה במגזין "HDL", אוקטובר 2015אודות הפרוייקט

דירת קרקע, קריית אונו | מודרני - קלאסי


דירת קרקע בסגנון מודרני - קלאסי שתוכננה ועוצבה על
טהרת האירוח ה"חם" וה"מזמין" של בעליה.
"דירת קבלן" בסיסית עוצבה כבית "חם", מפנק ו"מזמין"
שנעים לשהות ולארח בו. לצורך כך, הוחלט על שימוש
בססגוניות מתונה של גווני שמנת-חום, עץ בהיר, אבן
טבעית וטקסטורליות מעודנת לצד "הבזקי" טקסטורה
וצבע בעלי אופי דומיננטי יותר.
הושם דגש מיוחד על יצירת חללים פרקטיים, ניצול
מקסימלי של שטח הדירה ויצירת מקומות אחסון, רבים
ככל האפשר.


הדירה התפרסמה במגזין "HDL", אוקטובר 2015אודות הפרוייקט

דירת קרקע, קריית אונו | מודרני - קלאסי


דירת קרקע בסגנון מודרני - קלאסי שתוכננה ועוצבה על
טהרת האירוח ה"חם" וה"מזמין" של בעליה.
"דירת קבלן" בסיסית עוצבה כבית "חם", מפנק ו"מזמין"
שנעים לשהות ולארח בו. לצורך כך, הוחלט על שימוש
בססגוניות מתונה של גווני שמנת-חום, עץ בהיר, אבן
טבעית וטקסטורליות מעודנת לצד "הבזקי" טקסטורה
וצבע בעלי אופי דומיננטי יותר.
הושם דגש מיוחד על יצירת חללים פרקטיים, ניצול
מקסימלי של שטח הדירה ויצירת מקומות אחסון, רבים
ככל האפשר.


הדירה התפרסמה במגזין "HDL", אוקטובר 2015אודות הפרוייקט

דירת קרקע, קריית אונו | מודרני - קלאסי


דירת קרקע בסגנון מודרני - קלאסי שתוכננה ועוצבה על
טהרת האירוח ה"חם" וה"מזמין" של בעליה.
"דירת קבלן" בסיסית עוצבה כבית "חם", מפנק ו"מזמין"
שנעים לשהות ולארח בו. לצורך כך, הוחלט על שימוש
בססגוניות מתונה של גווני שמנת-חום, עץ בהיר, אבן
טבעית וטקסטורליות מעודנת לצד "הבזקי" טקסטורה
וצבע בעלי אופי דומיננטי יותר.
הושם דגש מיוחד על יצירת חללים פרקטיים, ניצול
מקסימלי של שטח הדירה ויצירת מקומות אחסון, רבים
ככל האפשר.


הדירה התפרסמה במגזין "HDL", אוקטובר 2015אודות הפרוייקט

דירת קרקע, קריית אונו | מודרני - קלאסי


דירת קרקע בסגנון מודרני - קלאסי שתוכננה ועוצבה על
טהרת האירוח ה"חם" וה"מזמין" של בעליה.
"דירת קבלן" בסיסית עוצבה כבית "חם", מפנק ו"מזמין"
שנעים לשהות ולארח בו. לצורך כך, הוחלט על שימוש
בססגוניות מתונה של גווני שמנת-חום, עץ בהיר, אבן
טבעית וטקסטורליות מעודנת לצד "הבזקי" טקסטורה
וצבע בעלי אופי דומיננטי יותר.
הושם דגש מיוחד על יצירת חללים פרקטיים, ניצול
מקסימלי של שטח הדירה ויצירת מקומות אחסון, רבים
ככל האפשר.


הדירה התפרסמה במגזין "HDL", אוקטובר 2015אודות הפרוייקט

דירת קרקע, קריית אונו | מודרני - קלאסי


דירת קרקע בסגנון מודרני - קלאסי שתוכננה ועוצבה על
טהרת האירוח ה"חם" וה"מזמין" של בעליה.
"דירת קבלן" בסיסית עוצבה כבית "חם", מפנק ו"מזמין"
שנעים לשהות ולארח בו. לצורך כך, הוחלט על שימוש
בססגוניות מתונה של גווני שמנת-חום, עץ בהיר, אבן
טבעית וטקסטורליות מעודנת לצד "הבזקי" טקסטורה
וצבע בעלי אופי דומיננטי יותר.
הושם דגש מיוחד על יצירת חללים פרקטיים, ניצול
מקסימלי של שטח הדירה ויצירת מקומות אחסון, רבים
ככל האפשר.


הדירה התפרסמה במגזין "HDL", אוקטובר 2015אודות הפרוייקט

דירת קרקע, קריית אונו | מודרני - קלאסי


דירת קרקע בסגנון מודרני - קלאסי שתוכננה ועוצבה על
טהרת האירוח ה"חם" וה"מזמין" של בעליה.
"דירת קבלן" בסיסית עוצבה כבית "חם", מפנק ו"מזמין"
שנעים לשהות ולארח בו. לצורך כך, הוחלט על שימוש
בססגוניות מתונה של גווני שמנת-חום, עץ בהיר, אבן
טבעית וטקסטורליות מעודנת לצד "הבזקי" טקסטורה
וצבע בעלי אופי דומיננטי יותר.
הושם דגש מיוחד על יצירת חללים פרקטיים, ניצול
מקסימלי של שטח הדירה ויצירת מקומות אחסון, רבים
ככל האפשר.


הדירה התפרסמה במגזין "HDL", אוקטובר 2015אודות הפרוייקט

דירת קרקע, קריית אונו | מודרני - קלאסי

Slider