תכנון ועיצוב של חנות "מטרו סיטי" - רשת מותגים
מובילים לביגוד והנעלה, הממוקמת בקניון "שרונים",
הוד השרון.

החנות תוכננה ועוצבה בסגנון מודרני הנותן מענה
תכנוני/עיצובי לאפשרויות תצוגה רבות ומגוונות
וליצירת מקומות אחסון מירביים.



הפרוייקט בשיתוף פעולה עם המעצב אלון פישמן




























אודות הפרוייקט

"מטרו סיטי", הוד השרון | מודרני


תכנון ועיצוב של חנות "מטרו סיטי" - רשת מותגים
מובילים לביגוד והנעלה, הממוקמת בקניון "שרונים",
הוד השרון.

החנות תוכננה ועוצבה בסגנון מודרני הנותן מענה
תכנוני/עיצובי לאפשרויות תצוגה רבות ומגוונות
וליצירת מקומות אחסון מירביים.



הפרוייקט בשיתוף פעולה עם המעצב אלון פישמן




























אודות הפרוייקט

"מטרו סיטי", הוד השרון | מודרני


תכנון ועיצוב של חנות "מטרו סיטי" - רשת מותגים
מובילים לביגוד והנעלה, הממוקמת בקניון "שרונים",
הוד השרון.

החנות תוכננה ועוצבה בסגנון מודרני הנותן מענה
תכנוני/עיצובי לאפשרויות תצוגה רבות ומגוונות
וליצירת מקומות אחסון מירביים.



הפרוייקט בשיתוף פעולה עם המעצב אלון פישמן




























אודות הפרוייקט

"מטרו סיטי", הוד השרון | מודרני


תכנון ועיצוב של חנות "מטרו סיטי" - רשת מותגים
מובילים לביגוד והנעלה, הממוקמת בקניון "שרונים",
הוד השרון.

החנות תוכננה ועוצבה בסגנון מודרני הנותן מענה
תכנוני/עיצובי לאפשרויות תצוגה רבות ומגוונות
וליצירת מקומות אחסון מירביים.



הפרוייקט בשיתוף פעולה עם המעצב אלון פישמן




























אודות הפרוייקט

"מטרו סיטי", הוד השרון | מודרני


תכנון ועיצוב של חנות "מטרו סיטי" - רשת מותגים
מובילים לביגוד והנעלה, הממוקמת בקניון "שרונים",
הוד השרון.

החנות תוכננה ועוצבה בסגנון מודרני הנותן מענה
תכנוני/עיצובי לאפשרויות תצוגה רבות ומגוונות
וליצירת מקומות אחסון מירביים.



הפרוייקט בשיתוף פעולה עם המעצב אלון פישמן




























אודות הפרוייקט

"מטרו סיטי", הוד השרון | מודרני


תכנון ועיצוב של חנות "מטרו סיטי" - רשת מותגים
מובילים לביגוד והנעלה, הממוקמת בקניון "שרונים",
הוד השרון.

החנות תוכננה ועוצבה בסגנון מודרני הנותן מענה
תכנוני/עיצובי לאפשרויות תצוגה רבות ומגוונות
וליצירת מקומות אחסון מירביים.



הפרוייקט בשיתוף פעולה עם המעצב אלון פישמן




























אודות הפרוייקט

"מטרו סיטי", הוד השרון | מודרני


תכנון ועיצוב של חנות "מטרו סיטי" - רשת מותגים
מובילים לביגוד והנעלה, הממוקמת בקניון "שרונים",
הוד השרון.

החנות תוכננה ועוצבה בסגנון מודרני הנותן מענה
תכנוני/עיצובי לאפשרויות תצוגה רבות ומגוונות
וליצירת מקומות אחסון מירביים.



הפרוייקט בשיתוף פעולה עם המעצב אלון פישמן




























אודות הפרוייקט

"מטרו סיטי", הוד השרון | מודרני

Slider