דירה בנס ציונה המתוכננת והמעוצבת בסגנון
מודרני - קלאסי והמאופיינת ע"י "ניקיון חזותי"
ואווירה מינימליסטית.
שימוש בעץ, גווני לבן, אפור ותכלת בשילוב עם
טקסטורות מעודנות וחלקות ו"נגיעות קלות"
של ניירוסטה.

הושם דגש מיוחד על ניצול מקסימלי של שטח
הדירה ויצירת מקומות אחסון, רבים ככל
האפשר.

הפרוייקט נמצא בשלבי הביצועאודות הפרוייקט

דירה, נס ציונה | מודרני - קלאסי


דירה בנס ציונה המתוכננת והמעוצבת בסגנון
מודרני - קלאסי והמאופיינת ע"י "ניקיון חזותי"
ואווירה מינימליסטית.
שימוש בעץ, גווני לבן, אפור ותכלת בשילוב עם
טקסטורות מעודנות וחלקות ו"נגיעות קלות"
של ניירוסטה.

הושם דגש מיוחד על ניצול מקסימלי של שטח
הדירה ויצירת מקומות אחסון, רבים ככל
האפשר.

הפרוייקט נמצא בשלבי הביצועאודות הפרוייקט

דירה, נס ציונה | מודרני - קלאסי


דירה בנס ציונה המתוכננת והמעוצבת בסגנון
מודרני - קלאסי והמאופיינת ע"י "ניקיון חזותי"
ואווירה מינימליסטית.
שימוש בעץ, גווני לבן, אפור ותכלת בשילוב עם
טקסטורות מעודנות וחלקות ו"נגיעות קלות"
של ניירוסטה.

הושם דגש מיוחד על ניצול מקסימלי של שטח
הדירה ויצירת מקומות אחסון, רבים ככל
האפשר.

הפרוייקט נמצא בשלבי הביצועאודות הפרוייקט

דירה, נס ציונה | מודרני - קלאסי


דירה בנס ציונה המתוכננת והמעוצבת בסגנון
מודרני - קלאסי והמאופיינת ע"י "ניקיון חזותי"
ואווירה מינימליסטית.
שימוש בעץ, גווני לבן, אפור ותכלת בשילוב עם
טקסטורות מעודנות וחלקות ו"נגיעות קלות"
של ניירוסטה.

הושם דגש מיוחד על ניצול מקסימלי של שטח
הדירה ויצירת מקומות אחסון, רבים ככל
האפשר.

הפרוייקט נמצא בשלבי הביצועאודות הפרוייקט

דירה, נס ציונה | מודרני - קלאסי


דירה בנס ציונה המתוכננת והמעוצבת בסגנון
מודרני - קלאסי והמאופיינת ע"י "ניקיון חזותי"
ואווירה מינימליסטית.
שימוש בעץ, גווני לבן, אפור ותכלת בשילוב עם
טקסטורות מעודנות וחלקות ו"נגיעות קלות"
של ניירוסטה.

הושם דגש מיוחד על ניצול מקסימלי של שטח
הדירה ויצירת מקומות אחסון, רבים ככל
האפשר.

הפרוייקט נמצא בשלבי הביצועאודות הפרוייקט

דירה, נס ציונה | מודרני - קלאסי


דירה בנס ציונה המתוכננת והמעוצבת בסגנון
מודרני - קלאסי והמאופיינת ע"י "ניקיון חזותי"
ואווירה מינימליסטית.
שימוש בעץ, גווני לבן, אפור ותכלת בשילוב עם
טקסטורות מעודנות וחלקות ו"נגיעות קלות"
של ניירוסטה.

הושם דגש מיוחד על ניצול מקסימלי של שטח
הדירה ויצירת מקומות אחסון, רבים ככל
האפשר.

הפרוייקט נמצא בשלבי הביצועאודות הפרוייקט

דירה, נס ציונה | מודרני - קלאסי

Slider