דירה לזוג בגיל הפנסיה המתוכננת והמעוצבת
בסגנון מודרני - קלאסי, רמת גן.
שימוש בגווני שמנת - בז' וטקסטורות מעודנות
בשילוב עם זכוכית ו"נגיעות" כסוף וניקל.

הושם דגש מיוחד על ניצול מקסימלי של שטח
הדירה ויצירת מקומות אחסון, רבים ככל
האפשר.
אודות הפרוייקט

דירה, רמת גן | מודרני - קלאסי


דירה לזוג בגיל הפנסיה המתוכננת והמעוצבת
בסגנון מודרני - קלאסי, רמת גן.
שימוש בגווני שמנת - בז' וטקסטורות מעודנות
בשילוב עם זכוכית ו"נגיעות" כסוף וניקל.

הושם דגש מיוחד על ניצול מקסימלי של שטח
הדירה ויצירת מקומות אחסון, רבים ככל
האפשר.
אודות הפרוייקט

דירה, רמת גן | מודרני - קלאסי


דירה לזוג בגיל הפנסיה המתוכננת והמעוצבת
בסגנון מודרני - קלאסי, רמת גן.
שימוש בגווני שמנת - בז' וטקסטורות מעודנות
בשילוב עם זכוכית ו"נגיעות" כסוף וניקל.

הושם דגש מיוחד על ניצול מקסימלי של שטח
הדירה ויצירת מקומות אחסון, רבים ככל
האפשר.
אודות הפרוייקט

דירה, רמת גן | מודרני - קלאסי


דירה לזוג בגיל הפנסיה המתוכננת והמעוצבת
בסגנון מודרני - קלאסי, רמת גן.
שימוש בגווני שמנת - בז' וטקסטורות מעודנות
בשילוב עם זכוכית ו"נגיעות" כסוף וניקל.

הושם דגש מיוחד על ניצול מקסימלי של שטח
הדירה ויצירת מקומות אחסון, רבים ככל
האפשר.
אודות הפרוייקט

דירה, רמת גן | מודרני - קלאסי


דירה לזוג בגיל הפנסיה המתוכננת והמעוצבת
בסגנון מודרני - קלאסי, רמת גן.
שימוש בגווני שמנת - בז' וטקסטורות מעודנות
בשילוב עם זכוכית ו"נגיעות" כסוף וניקל.

הושם דגש מיוחד על ניצול מקסימלי של שטח
הדירה ויצירת מקומות אחסון, רבים ככל
האפשר.
אודות הפרוייקט

דירה, רמת גן | מודרני - קלאסי


דירה לזוג בגיל הפנסיה המתוכננת והמעוצבת
בסגנון מודרני - קלאסי, רמת גן.
שימוש בגווני שמנת - בז' וטקסטורות מעודנות
בשילוב עם זכוכית ו"נגיעות" כסוף וניקל.

הושם דגש מיוחד על ניצול מקסימלי של שטח
הדירה ויצירת מקומות אחסון, רבים ככל
האפשר.
אודות הפרוייקט

דירה, רמת גן | מודרני - קלאסי


דירה לזוג בגיל הפנסיה המתוכננת והמעוצבת
בסגנון מודרני - קלאסי, רמת גן.
שימוש בגווני שמנת - בז' וטקסטורות מעודנות
בשילוב עם זכוכית ו"נגיעות" כסוף וניקל.

הושם דגש מיוחד על ניצול מקסימלי של שטח
הדירה ויצירת מקומות אחסון, רבים ככל
האפשר.
אודות הפרוייקט

דירה, רמת גן | מודרני - קלאסי


דירה לזוג בגיל הפנסיה המתוכננת והמעוצבת
בסגנון מודרני - קלאסי, רמת גן.
שימוש בגווני שמנת - בז' וטקסטורות מעודנות
בשילוב עם זכוכית ו"נגיעות" כסוף וניקל.

הושם דגש מיוחד על ניצול מקסימלי של שטח
הדירה ויצירת מקומות אחסון, רבים ככל
האפשר.
אודות הפרוייקט

דירה, רמת גן | מודרני - קלאסי


דירה לזוג בגיל הפנסיה המתוכננת והמעוצבת
בסגנון מודרני - קלאסי, רמת גן.
שימוש בגווני שמנת - בז' וטקסטורות מעודנות
בשילוב עם זכוכית ו"נגיעות" כסוף וניקל.

הושם דגש מיוחד על ניצול מקסימלי של שטח
הדירה ויצירת מקומות אחסון, רבים ככל
האפשר.
אודות הפרוייקט

דירה, רמת גן | מודרני - קלאסי

Slider