דירת קונספט לשלושה סטודנטים-שותפים תל אביביים אוהבי ה"חיים
הטובים", המתוכננת והמעוצבת ברוח מודרנית, אורבנית וצעירה.
הדירה מאופיינת בשילובי חומריות, צבעוניות וטקסטורליות: בדים
חלקים בצבעים שנבחרו משולבים בבדים עם טקסטורות עשירות
שהשילוב ביניהם מעניק לחלל אופי ויזואלי ייחודי. חומרי שלייפלק
מבריקים בצבעים שונים שולבו עם טקסטורות מחוספסות שמאפיינות
רחוב וחוץ: לבני סיליקט חשופים - קצת שבורים וצבועים בגווני אפור
בהיר ולבן, ציורי גרפיטי - המקנים לדירה אופי של חספוס גולמי
ותחושת רחוב שוקקת חיים, ואימג'ים של ספורט אקסטרים – המעניקים
לחלל אלמנטים משלימים של תנועה, ססגוניות ואקשן. כל אלה יוצרים
בחלל הדירה מכלול עיצובי ייחודי, המעורר חוויה ויזואלית של אורבניות
תוססת, חיבור ניגודים, קצב חיים אנרגטי וססגוני – אלמנטים המאפיינים
את העיר הגדולה, תל אביב.

הפרוייקט בשת"פ עם חברת "רב בריח" והמגזין "בניין ודיור"

הדירה התפרסמה במגזין "בניין ודיור", אפריל 2015אודות הפרוייקט

דירת סטודנטים, קונספט | מודרני - אורבני


דירת קונספט לשלושה סטודנטים-שותפים תל אביביים אוהבי ה"חיים
הטובים", המתוכננת והמעוצבת ברוח מודרנית, אורבנית וצעירה.
הדירה מאופיינת בשילובי חומריות, צבעוניות וטקסטורליות: בדים
חלקים בצבעים שנבחרו משולבים בבדים עם טקסטורות עשירות
שהשילוב ביניהם מעניק לחלל אופי ויזואלי ייחודי. חומרי שלייפלק
מבריקים בצבעים שונים שולבו עם טקסטורות מחוספסות שמאפיינות
רחוב וחוץ: לבני סיליקט חשופים - קצת שבורים וצבועים בגווני אפור
בהיר ולבן, ציורי גרפיטי - המקנים לדירה אופי של חספוס גולמי
ותחושת רחוב שוקקת חיים, ואימג'ים של ספורט אקסטרים – המעניקים
לחלל אלמנטים משלימים של תנועה, ססגוניות ואקשן. כל אלה יוצרים
בחלל הדירה מכלול עיצובי ייחודי, המעורר חוויה ויזואלית של אורבניות
תוססת, חיבור ניגודים, קצב חיים אנרגטי וססגוני – אלמנטים המאפיינים
את העיר הגדולה, תל אביב.

הפרוייקט בשת"פ עם חברת "רב בריח" והמגזין "בניין ודיור"

הדירה התפרסמה במגזין "בניין ודיור", אפריל 2015אודות הפרוייקט

דירת סטודנטים, קונספט | מודרני - אורבני


דירת קונספט לשלושה סטודנטים-שותפים תל אביביים אוהבי ה"חיים
הטובים", המתוכננת והמעוצבת ברוח מודרנית, אורבנית וצעירה.
הדירה מאופיינת בשילובי חומריות, צבעוניות וטקסטורליות: בדים
חלקים בצבעים שנבחרו משולבים בבדים עם טקסטורות עשירות
שהשילוב ביניהם מעניק לחלל אופי ויזואלי ייחודי. חומרי שלייפלק
מבריקים בצבעים שונים שולבו עם טקסטורות מחוספסות שמאפיינות
רחוב וחוץ: לבני סיליקט חשופים - קצת שבורים וצבועים בגווני אפור
בהיר ולבן, ציורי גרפיטי - המקנים לדירה אופי של חספוס גולמי
ותחושת רחוב שוקקת חיים, ואימג'ים של ספורט אקסטרים – המעניקים
לחלל אלמנטים משלימים של תנועה, ססגוניות ואקשן. כל אלה יוצרים
בחלל הדירה מכלול עיצובי ייחודי, המעורר חוויה ויזואלית של אורבניות
תוססת, חיבור ניגודים, קצב חיים אנרגטי וססגוני – אלמנטים המאפיינים
את העיר הגדולה, תל אביב.

הפרוייקט בשת"פ עם חברת "רב בריח" והמגזין "בניין ודיור"

הדירה התפרסמה במגזין "בניין ודיור", אפריל 2015אודות הפרוייקט

דירת סטודנטים, קונספט | מודרני - אורבני


דירת קונספט לשלושה סטודנטים-שותפים תל אביביים אוהבי ה"חיים
הטובים", המתוכננת והמעוצבת ברוח מודרנית, אורבנית וצעירה.
הדירה מאופיינת בשילובי חומריות, צבעוניות וטקסטורליות: בדים
חלקים בצבעים שנבחרו משולבים בבדים עם טקסטורות עשירות
שהשילוב ביניהם מעניק לחלל אופי ויזואלי ייחודי. חומרי שלייפלק
מבריקים בצבעים שונים שולבו עם טקסטורות מחוספסות שמאפיינות
רחוב וחוץ: לבני סיליקט חשופים - קצת שבורים וצבועים בגווני אפור
בהיר ולבן, ציורי גרפיטי - המקנים לדירה אופי של חספוס גולמי
ותחושת רחוב שוקקת חיים, ואימג'ים של ספורט אקסטרים – המעניקים
לחלל אלמנטים משלימים של תנועה, ססגוניות ואקשן. כל אלה יוצרים
בחלל הדירה מכלול עיצובי ייחודי, המעורר חוויה ויזואלית של אורבניות
תוססת, חיבור ניגודים, קצב חיים אנרגטי וססגוני – אלמנטים המאפיינים
את העיר הגדולה, תל אביב.

הפרוייקט בשת"פ עם חברת "רב בריח" והמגזין "בניין ודיור"

הדירה התפרסמה במגזין "בניין ודיור", אפריל 2015אודות הפרוייקט

דירת סטודנטים, קונספט | מודרני - אורבני


דירת קונספט לשלושה סטודנטים-שותפים תל אביביים אוהבי ה"חיים
הטובים", המתוכננת והמעוצבת ברוח מודרנית, אורבנית וצעירה.
הדירה מאופיינת בשילובי חומריות, צבעוניות וטקסטורליות: בדים
חלקים בצבעים שנבחרו משולבים בבדים עם טקסטורות עשירות
שהשילוב ביניהם מעניק לחלל אופי ויזואלי ייחודי. חומרי שלייפלק
מבריקים בצבעים שונים שולבו עם טקסטורות מחוספסות שמאפיינות
רחוב וחוץ: לבני סיליקט חשופים - קצת שבורים וצבועים בגווני אפור
בהיר ולבן, ציורי גרפיטי - המקנים לדירה אופי של חספוס גולמי
ותחושת רחוב שוקקת חיים, ואימג'ים של ספורט אקסטרים – המעניקים
לחלל אלמנטים משלימים של תנועה, ססגוניות ואקשן. כל אלה יוצרים
בחלל הדירה מכלול עיצובי ייחודי, המעורר חוויה ויזואלית של אורבניות
תוססת, חיבור ניגודים, קצב חיים אנרגטי וססגוני – אלמנטים המאפיינים
את העיר הגדולה, תל אביב.

הפרוייקט בשת"פ עם חברת "רב בריח" והמגזין "בניין ודיור"

הדירה התפרסמה במגזין "בניין ודיור", אפריל 2015אודות הפרוייקט

דירת סטודנטים, קונספט | מודרני - אורבני


דירת קונספט לשלושה סטודנטים-שותפים תל אביביים אוהבי ה"חיים
הטובים", המתוכננת והמעוצבת ברוח מודרנית, אורבנית וצעירה.
הדירה מאופיינת בשילובי חומריות, צבעוניות וטקסטורליות: בדים
חלקים בצבעים שנבחרו משולבים בבדים עם טקסטורות עשירות
שהשילוב ביניהם מעניק לחלל אופי ויזואלי ייחודי. חומרי שלייפלק
מבריקים בצבעים שונים שולבו עם טקסטורות מחוספסות שמאפיינות
רחוב וחוץ: לבני סיליקט חשופים - קצת שבורים וצבועים בגווני אפור
בהיר ולבן, ציורי גרפיטי - המקנים לדירה אופי של חספוס גולמי
ותחושת רחוב שוקקת חיים, ואימג'ים של ספורט אקסטרים – המעניקים
לחלל אלמנטים משלימים של תנועה, ססגוניות ואקשן. כל אלה יוצרים
בחלל הדירה מכלול עיצובי ייחודי, המעורר חוויה ויזואלית של אורבניות
תוססת, חיבור ניגודים, קצב חיים אנרגטי וססגוני – אלמנטים המאפיינים
את העיר הגדולה, תל אביב.

הפרוייקט בשת"פ עם חברת "רב בריח" והמגזין "בניין ודיור"

הדירה התפרסמה במגזין "בניין ודיור", אפריל 2015אודות הפרוייקט

דירת סטודנטים, קונספט | מודרני - אורבני


דירת קונספט לשלושה סטודנטים-שותפים תל אביביים אוהבי ה"חיים
הטובים", המתוכננת והמעוצבת ברוח מודרנית, אורבנית וצעירה.
הדירה מאופיינת בשילובי חומריות, צבעוניות וטקסטורליות: בדים
חלקים בצבעים שנבחרו משולבים בבדים עם טקסטורות עשירות
שהשילוב ביניהם מעניק לחלל אופי ויזואלי ייחודי. חומרי שלייפלק
מבריקים בצבעים שונים שולבו עם טקסטורות מחוספסות שמאפיינות
רחוב וחוץ: לבני סיליקט חשופים - קצת שבורים וצבועים בגווני אפור
בהיר ולבן, ציורי גרפיטי - המקנים לדירה אופי של חספוס גולמי
ותחושת רחוב שוקקת חיים, ואימג'ים של ספורט אקסטרים – המעניקים
לחלל אלמנטים משלימים של תנועה, ססגוניות ואקשן. כל אלה יוצרים
בחלל הדירה מכלול עיצובי ייחודי, המעורר חוויה ויזואלית של אורבניות
תוססת, חיבור ניגודים, קצב חיים אנרגטי וססגוני – אלמנטים המאפיינים
את העיר הגדולה, תל אביב.

הפרוייקט בשת"פ עם חברת "רב בריח" והמגזין "בניין ודיור"

הדירה התפרסמה במגזין "בניין ודיור", אפריל 2015אודות הפרוייקט

דירת סטודנטים, קונספט | מודרני - אורבני


דירת קונספט לשלושה סטודנטים-שותפים תל אביביים אוהבי ה"חיים
הטובים", המתוכננת והמעוצבת ברוח מודרנית, אורבנית וצעירה.
הדירה מאופיינת בשילובי חומריות, צבעוניות וטקסטורליות: בדים
חלקים בצבעים שנבחרו משולבים בבדים עם טקסטורות עשירות
שהשילוב ביניהם מעניק לחלל אופי ויזואלי ייחודי. חומרי שלייפלק
מבריקים בצבעים שונים שולבו עם טקסטורות מחוספסות שמאפיינות
רחוב וחוץ: לבני סיליקט חשופים - קצת שבורים וצבועים בגווני אפור
בהיר ולבן, ציורי גרפיטי - המקנים לדירה אופי של חספוס גולמי
ותחושת רחוב שוקקת חיים, ואימג'ים של ספורט אקסטרים – המעניקים
לחלל אלמנטים משלימים של תנועה, ססגוניות ואקשן. כל אלה יוצרים
בחלל הדירה מכלול עיצובי ייחודי, המעורר חוויה ויזואלית של אורבניות
תוססת, חיבור ניגודים, קצב חיים אנרגטי וססגוני – אלמנטים המאפיינים
את העיר הגדולה, תל אביב.

הפרוייקט בשת"פ עם חברת "רב בריח" והמגזין "בניין ודיור"

הדירה התפרסמה במגזין "בניין ודיור", אפריל 2015אודות הפרוייקט

דירת סטודנטים, קונספט | מודרני - אורבני


דירת קונספט לשלושה סטודנטים-שותפים תל אביביים אוהבי ה"חיים
הטובים", המתוכננת והמעוצבת ברוח מודרנית, אורבנית וצעירה.
הדירה מאופיינת בשילובי חומריות, צבעוניות וטקסטורליות: בדים
חלקים בצבעים שנבחרו משולבים בבדים עם טקסטורות עשירות
שהשילוב ביניהם מעניק לחלל אופי ויזואלי ייחודי. חומרי שלייפלק
מבריקים בצבעים שונים שולבו עם טקסטורות מחוספסות שמאפיינות
רחוב וחוץ: לבני סיליקט חשופים - קצת שבורים וצבועים בגווני אפור
בהיר ולבן, ציורי גרפיטי - המקנים לדירה אופי של חספוס גולמי
ותחושת רחוב שוקקת חיים, ואימג'ים של ספורט אקסטרים – המעניקים
לחלל אלמנטים משלימים של תנועה, ססגוניות ואקשן. כל אלה יוצרים
בחלל הדירה מכלול עיצובי ייחודי, המעורר חוויה ויזואלית של אורבניות
תוססת, חיבור ניגודים, קצב חיים אנרגטי וססגוני – אלמנטים המאפיינים
את העיר הגדולה, תל אביב.

הפרוייקט בשת"פ עם חברת "רב בריח" והמגזין "בניין ודיור"

הדירה התפרסמה במגזין "בניין ודיור", אפריל 2015אודות הפרוייקט

דירת סטודנטים, קונספט | מודרני - אורבני


דירת קונספט לשלושה סטודנטים-שותפים תל אביביים אוהבי ה"חיים
הטובים", המתוכננת והמעוצבת ברוח מודרנית, אורבנית וצעירה.
הדירה מאופיינת בשילובי חומריות, צבעוניות וטקסטורליות: בדים
חלקים בצבעים שנבחרו משולבים בבדים עם טקסטורות עשירות
שהשילוב ביניהם מעניק לחלל אופי ויזואלי ייחודי. חומרי שלייפלק
מבריקים בצבעים שונים שולבו עם טקסטורות מחוספסות שמאפיינות
רחוב וחוץ: לבני סיליקט חשופים - קצת שבורים וצבועים בגווני אפור
בהיר ולבן, ציורי גרפיטי - המקנים לדירה אופי של חספוס גולמי
ותחושת רחוב שוקקת חיים, ואימג'ים של ספורט אקסטרים – המעניקים
לחלל אלמנטים משלימים של תנועה, ססגוניות ואקשן. כל אלה יוצרים
בחלל הדירה מכלול עיצובי ייחודי, המעורר חוויה ויזואלית של אורבניות
תוססת, חיבור ניגודים, קצב חיים אנרגטי וססגוני – אלמנטים המאפיינים
את העיר הגדולה, תל אביב.

הפרוייקט בשת"פ עם חברת "רב בריח" והמגזין "בניין ודיור"

הדירה התפרסמה במגזין "בניין ודיור", אפריל 2015אודות הפרוייקט

דירת סטודנטים, קונספט | מודרני - אורבני


דירת קונספט לשלושה סטודנטים-שותפים תל אביביים אוהבי ה"חיים
הטובים", המתוכננת והמעוצבת ברוח מודרנית, אורבנית וצעירה.
הדירה מאופיינת בשילובי חומריות, צבעוניות וטקסטורליות: בדים
חלקים בצבעים שנבחרו משולבים בבדים עם טקסטורות עשירות
שהשילוב ביניהם מעניק לחלל אופי ויזואלי ייחודי. חומרי שלייפלק
מבריקים בצבעים שונים שולבו עם טקסטורות מחוספסות שמאפיינות
רחוב וחוץ: לבני סיליקט חשופים - קצת שבורים וצבועים בגווני אפור
בהיר ולבן, ציורי גרפיטי - המקנים לדירה אופי של חספוס גולמי
ותחושת רחוב שוקקת חיים, ואימג'ים של ספורט אקסטרים – המעניקים
לחלל אלמנטים משלימים של תנועה, ססגוניות ואקשן. כל אלה יוצרים
בחלל הדירה מכלול עיצובי ייחודי, המעורר חוויה ויזואלית של אורבניות
תוססת, חיבור ניגודים, קצב חיים אנרגטי וססגוני – אלמנטים המאפיינים
את העיר הגדולה, תל אביב.

הפרוייקט בשת"פ עם חברת "רב בריח" והמגזין "בניין ודיור"

הדירה התפרסמה במגזין "בניין ודיור", אפריל 2015אודות הפרוייקט

דירת סטודנטים, קונספט | מודרני - אורבני


דירת קונספט לשלושה סטודנטים-שותפים תל אביביים אוהבי ה"חיים
הטובים", המתוכננת והמעוצבת ברוח מודרנית, אורבנית וצעירה.
הדירה מאופיינת בשילובי חומריות, צבעוניות וטקסטורליות: בדים
חלקים בצבעים שנבחרו משולבים בבדים עם טקסטורות עשירות
שהשילוב ביניהם מעניק לחלל אופי ויזואלי ייחודי. חומרי שלייפלק
מבריקים בצבעים שונים שולבו עם טקסטורות מחוספסות שמאפיינות
רחוב וחוץ: לבני סיליקט חשופים - קצת שבורים וצבועים בגווני אפור
בהיר ולבן, ציורי גרפיטי - המקנים לדירה אופי של חספוס גולמי
ותחושת רחוב שוקקת חיים, ואימג'ים של ספורט אקסטרים – המעניקים
לחלל אלמנטים משלימים של תנועה, ססגוניות ואקשן. כל אלה יוצרים
בחלל הדירה מכלול עיצובי ייחודי, המעורר חוויה ויזואלית של אורבניות
תוססת, חיבור ניגודים, קצב חיים אנרגטי וססגוני – אלמנטים המאפיינים
את העיר הגדולה, תל אביב.

הפרוייקט בשת"פ עם חברת "רב בריח" והמגזין "בניין ודיור"

הדירה התפרסמה במגזין "בניין ודיור", אפריל 2015אודות הפרוייקט

דירת סטודנטים, קונספט | מודרני - אורבני

Slider