תכנון ועיצוב של "סטודיו 13" - חלל בוטיק לריקודים סלוניים ולטיניים
של זוג הרקדנים מהמובילים בארץ - אלכסיי ואירינה בגנצב, הממוקם
במרכז רמת גן.

הסטודיו תוכנן ועוצב בסגנון מודרני "נקי" בשילוב עם שימוש בצבעים
"בעלי נוכחות" נבחרים, כמאפיינים חזותיים של החללים השונים בו.

הושם דגש מיוחד ליצירת אווירות שונות באמצעות תאורה - בהתאם
לפעילויות השונות המתרחשות בסטודיו: שיעורים פרטיים, קבוצתיים,
הרצאות ומסיבות מרובות משתתפים בערבים החגיגיים.אודות הפרוייקט

"סטודיו 13" חלל בוטיק לריקוד, רמת גן | מודרני


תכנון ועיצוב של "סטודיו 13" - חלל בוטיק לריקודים סלוניים ולטיניים
של זוג הרקדנים מהמובילים בארץ - אלכסיי ואירינה בגנצב, הממוקם
במרכז רמת גן.

הסטודיו תוכנן ועוצב בסגנון מודרני "נקי" בשילוב עם שימוש בצבעים
"בעלי נוכחות" נבחרים, כמאפיינים חזותיים של החללים השונים בו.

הושם דגש מיוחד ליצירת אווירות שונות באמצעות תאורה - בהתאם
לפעילויות השונות המתרחשות בסטודיו: שיעורים פרטיים, קבוצתיים,
הרצאות ומסיבות מרובות משתתפים בערבים החגיגיים.אודות הפרוייקט

"סטודיו 13" חלל בוטיק לריקוד, רמת גן | מודרני


תכנון ועיצוב של "סטודיו 13" - חלל בוטיק לריקודים סלוניים ולטיניים
של זוג הרקדנים מהמובילים בארץ - אלכסיי ואירינה בגנצב, הממוקם
במרכז רמת גן.

הסטודיו תוכנן ועוצב בסגנון מודרני "נקי" בשילוב עם שימוש בצבעים
"בעלי נוכחות" נבחרים, כמאפיינים חזותיים של החללים השונים בו.

הושם דגש מיוחד ליצירת אווירות שונות באמצעות תאורה - בהתאם
לפעילויות השונות המתרחשות בסטודיו: שיעורים פרטיים, קבוצתיים,
הרצאות ומסיבות מרובות משתתפים בערבים החגיגיים.אודות הפרוייקט

"סטודיו 13" חלל בוטיק לריקוד, רמת גן | מודרני


תכנון ועיצוב של "סטודיו 13" - חלל בוטיק לריקודים סלוניים ולטיניים
של זוג הרקדנים מהמובילים בארץ - אלכסיי ואירינה בגנצב, הממוקם
במרכז רמת גן.

הסטודיו תוכנן ועוצב בסגנון מודרני "נקי" בשילוב עם שימוש בצבעים
"בעלי נוכחות" נבחרים, כמאפיינים חזותיים של החללים השונים בו.

הושם דגש מיוחד ליצירת אווירות שונות באמצעות תאורה - בהתאם
לפעילויות השונות המתרחשות בסטודיו: שיעורים פרטיים, קבוצתיים,
הרצאות ומסיבות מרובות משתתפים בערבים החגיגיים.אודות הפרוייקט

"סטודיו 13" חלל בוטיק לריקוד, רמת גן | מודרני


תכנון ועיצוב של "סטודיו 13" - חלל בוטיק לריקודים סלוניים ולטיניים
של זוג הרקדנים מהמובילים בארץ - אלכסיי ואירינה בגנצב, הממוקם
במרכז רמת גן.

הסטודיו תוכנן ועוצב בסגנון מודרני "נקי" בשילוב עם שימוש בצבעים
"בעלי נוכחות" נבחרים, כמאפיינים חזותיים של החללים השונים בו.

הושם דגש מיוחד ליצירת אווירות שונות באמצעות תאורה - בהתאם
לפעילויות השונות המתרחשות בסטודיו: שיעורים פרטיים, קבוצתיים,
הרצאות ומסיבות מרובות משתתפים בערבים החגיגיים.אודות הפרוייקט

"סטודיו 13" חלל בוטיק לריקוד, רמת גן | מודרני


תכנון ועיצוב של "סטודיו 13" - חלל בוטיק לריקודים סלוניים ולטיניים
של זוג הרקדנים מהמובילים בארץ - אלכסיי ואירינה בגנצב, הממוקם
במרכז רמת גן.

הסטודיו תוכנן ועוצב בסגנון מודרני "נקי" בשילוב עם שימוש בצבעים
"בעלי נוכחות" נבחרים, כמאפיינים חזותיים של החללים השונים בו.

הושם דגש מיוחד ליצירת אווירות שונות באמצעות תאורה - בהתאם
לפעילויות השונות המתרחשות בסטודיו: שיעורים פרטיים, קבוצתיים,
הרצאות ומסיבות מרובות משתתפים בערבים החגיגיים.אודות הפרוייקט

"סטודיו 13" חלל בוטיק לריקוד, רמת גן | מודרני


תכנון ועיצוב של "סטודיו 13" - חלל בוטיק לריקודים סלוניים ולטיניים
של זוג הרקדנים מהמובילים בארץ - אלכסיי ואירינה בגנצב, הממוקם
במרכז רמת גן.

הסטודיו תוכנן ועוצב בסגנון מודרני "נקי" בשילוב עם שימוש בצבעים
"בעלי נוכחות" נבחרים, כמאפיינים חזותיים של החללים השונים בו.

הושם דגש מיוחד ליצירת אווירות שונות באמצעות תאורה - בהתאם
לפעילויות השונות המתרחשות בסטודיו: שיעורים פרטיים, קבוצתיים,
הרצאות ומסיבות מרובות משתתפים בערבים החגיגיים.אודות הפרוייקט

"סטודיו 13" חלל בוטיק לריקוד, רמת גן | מודרני


תכנון ועיצוב של "סטודיו 13" - חלל בוטיק לריקודים סלוניים ולטיניים
של זוג הרקדנים מהמובילים בארץ - אלכסיי ואירינה בגנצב, הממוקם
במרכז רמת גן.

הסטודיו תוכנן ועוצב בסגנון מודרני "נקי" בשילוב עם שימוש בצבעים
"בעלי נוכחות" נבחרים, כמאפיינים חזותיים של החללים השונים בו.

הושם דגש מיוחד ליצירת אווירות שונות באמצעות תאורה - בהתאם
לפעילויות השונות המתרחשות בסטודיו: שיעורים פרטיים, קבוצתיים,
הרצאות ומסיבות מרובות משתתפים בערבים החגיגיים.אודות הפרוייקט

"סטודיו 13" חלל בוטיק לריקוד, רמת גן | מודרני


תכנון ועיצוב של "סטודיו 13" - חלל בוטיק לריקודים סלוניים ולטיניים
של זוג הרקדנים מהמובילים בארץ - אלכסיי ואירינה בגנצב, הממוקם
במרכז רמת גן.

הסטודיו תוכנן ועוצב בסגנון מודרני "נקי" בשילוב עם שימוש בצבעים
"בעלי נוכחות" נבחרים, כמאפיינים חזותיים של החללים השונים בו.

הושם דגש מיוחד ליצירת אווירות שונות באמצעות תאורה - בהתאם
לפעילויות השונות המתרחשות בסטודיו: שיעורים פרטיים, קבוצתיים,
הרצאות ומסיבות מרובות משתתפים בערבים החגיגיים.אודות הפרוייקט

"סטודיו 13" חלל בוטיק לריקוד, רמת גן | מודרני


תכנון ועיצוב של "סטודיו 13" - חלל בוטיק לריקודים סלוניים ולטיניים
של זוג הרקדנים מהמובילים בארץ - אלכסיי ואירינה בגנצב, הממוקם
במרכז רמת גן.

הסטודיו תוכנן ועוצב בסגנון מודרני "נקי" בשילוב עם שימוש בצבעים
"בעלי נוכחות" נבחרים, כמאפיינים חזותיים של החללים השונים בו.

הושם דגש מיוחד ליצירת אווירות שונות באמצעות תאורה - בהתאם
לפעילויות השונות המתרחשות בסטודיו: שיעורים פרטיים, קבוצתיים,
הרצאות ומסיבות מרובות משתתפים בערבים החגיגיים.אודות הפרוייקט

"סטודיו 13" חלל בוטיק לריקוד, רמת גן | מודרני


תכנון ועיצוב של "סטודיו 13" - חלל בוטיק לריקודים סלוניים ולטיניים
של זוג הרקדנים מהמובילים בארץ - אלכסיי ואירינה בגנצב, הממוקם
במרכז רמת גן.

הסטודיו תוכנן ועוצב בסגנון מודרני "נקי" בשילוב עם שימוש בצבעים
"בעלי נוכחות" נבחרים, כמאפיינים חזותיים של החללים השונים בו.

הושם דגש מיוחד ליצירת אווירות שונות באמצעות תאורה - בהתאם
לפעילויות השונות המתרחשות בסטודיו: שיעורים פרטיים, קבוצתיים,
הרצאות ומסיבות מרובות משתתפים בערבים החגיגיים.אודות הפרוייקט

"סטודיו 13" חלל בוטיק לריקוד, רמת גן | מודרני


תכנון ועיצוב של "סטודיו 13" - חלל בוטיק לריקודים סלוניים ולטיניים
של זוג הרקדנים מהמובילים בארץ - אלכסיי ואירינה בגנצב, הממוקם
במרכז רמת גן.

הסטודיו תוכנן ועוצב בסגנון מודרני "נקי" בשילוב עם שימוש בצבעים
"בעלי נוכחות" נבחרים, כמאפיינים חזותיים של החללים השונים בו.

הושם דגש מיוחד ליצירת אווירות שונות באמצעות תאורה - בהתאם
לפעילויות השונות המתרחשות בסטודיו: שיעורים פרטיים, קבוצתיים,
הרצאות ומסיבות מרובות משתתפים בערבים החגיגיים.אודות הפרוייקט

"סטודיו 13" חלל בוטיק לריקוד, רמת גן | מודרני


תכנון ועיצוב של "סטודיו 13" - חלל בוטיק לריקודים סלוניים ולטיניים
של זוג הרקדנים מהמובילים בארץ - אלכסיי ואירינה בגנצב, הממוקם
במרכז רמת גן.

הסטודיו תוכנן ועוצב בסגנון מודרני "נקי" בשילוב עם שימוש בצבעים
"בעלי נוכחות" נבחרים, כמאפיינים חזותיים של החללים השונים בו.

הושם דגש מיוחד ליצירת אווירות שונות באמצעות תאורה - בהתאם
לפעילויות השונות המתרחשות בסטודיו: שיעורים פרטיים, קבוצתיים,
הרצאות ומסיבות מרובות משתתפים בערבים החגיגיים.אודות הפרוייקט

"סטודיו 13" חלל בוטיק לריקוד, רמת גן | מודרני

Slider