דירת סטודיו תל-אביבית, המתוכננת והמעוצבת
ברוח מודרנית, רומנטית וצעירה.
שימוש בעץ מולבן, בריקים וניירוסטה עם צבעוניות
פסטלית בעלת טקסטורות מעודנות ו"עשירות" בשילוב
עם "הבזקי" צבע פוקסיה אופנתית.

הושם דגש מיוחד על ניצול מקסימלי של שטח הדירה
ויצירת מקומות אחסון, רבים ככל האפשר.הפרוייקט בשיתוף פעולה עם המעצבת תמרה גלסר

אודות הפרוייקט

דירת סטודיו, תל אביב | מודרני - רומנטי


דירת סטודיו תל-אביבית, המתוכננת והמעוצבת
ברוח מודרנית, רומנטית וצעירה.
שימוש בעץ מולבן, בריקים וניירוסטה עם צבעוניות
פסטלית בעלת טקסטורות מעודנות ו"עשירות" בשילוב
עם "הבזקי" צבע פוקסיה אופנתית.

הושם דגש מיוחד על ניצול מקסימלי של שטח הדירה
ויצירת מקומות אחסון, רבים ככל האפשר.הפרוייקט בשיתוף פעולה עם המעצבת תמרה גלסר

אודות הפרוייקט

דירת סטודיו, תל אביב | מודרני - רומנטי


דירת סטודיו תל-אביבית, המתוכננת והמעוצבת
ברוח מודרנית, רומנטית וצעירה.
שימוש בעץ מולבן, בריקים וניירוסטה עם צבעוניות
פסטלית בעלת טקסטורות מעודנות ו"עשירות" בשילוב
עם "הבזקי" צבע פוקסיה אופנתית.

הושם דגש מיוחד על ניצול מקסימלי של שטח הדירה
ויצירת מקומות אחסון, רבים ככל האפשר.הפרוייקט בשיתוף פעולה עם המעצבת תמרה גלסר

אודות הפרוייקט

דירת סטודיו, תל אביב | מודרני - רומנטי


דירת סטודיו תל-אביבית, המתוכננת והמעוצבת
ברוח מודרנית, רומנטית וצעירה.
שימוש בעץ מולבן, בריקים וניירוסטה עם צבעוניות
פסטלית בעלת טקסטורות מעודנות ו"עשירות" בשילוב
עם "הבזקי" צבע פוקסיה אופנתית.

הושם דגש מיוחד על ניצול מקסימלי של שטח הדירה
ויצירת מקומות אחסון, רבים ככל האפשר.הפרוייקט בשיתוף פעולה עם המעצבת תמרה גלסר

אודות הפרוייקט

דירת סטודיו, תל אביב | מודרני - רומנטי


דירת סטודיו תל-אביבית, המתוכננת והמעוצבת
ברוח מודרנית, רומנטית וצעירה.
שימוש בעץ מולבן, בריקים וניירוסטה עם צבעוניות
פסטלית בעלת טקסטורות מעודנות ו"עשירות" בשילוב
עם "הבזקי" צבע פוקסיה אופנתית.

הושם דגש מיוחד על ניצול מקסימלי של שטח הדירה
ויצירת מקומות אחסון, רבים ככל האפשר.הפרוייקט בשיתוף פעולה עם המעצבת תמרה גלסר

אודות הפרוייקט

דירת סטודיו, תל אביב | מודרני - רומנטי


דירת סטודיו תל-אביבית, המתוכננת והמעוצבת
ברוח מודרנית, רומנטית וצעירה.
שימוש בעץ מולבן, בריקים וניירוסטה עם צבעוניות
פסטלית בעלת טקסטורות מעודנות ו"עשירות" בשילוב
עם "הבזקי" צבע פוקסיה אופנתית.

הושם דגש מיוחד על ניצול מקסימלי של שטח הדירה
ויצירת מקומות אחסון, רבים ככל האפשר.הפרוייקט בשיתוף פעולה עם המעצבת תמרה גלסר

אודות הפרוייקט

דירת סטודיו, תל אביב | מודרני - רומנטי


דירת סטודיו תל-אביבית, המתוכננת והמעוצבת
ברוח מודרנית, רומנטית וצעירה.
שימוש בעץ מולבן, בריקים וניירוסטה עם צבעוניות
פסטלית בעלת טקסטורות מעודנות ו"עשירות" בשילוב
עם "הבזקי" צבע פוקסיה אופנתית.

הושם דגש מיוחד על ניצול מקסימלי של שטח הדירה
ויצירת מקומות אחסון, רבים ככל האפשר.הפרוייקט בשיתוף פעולה עם המעצבת תמרה גלסר

אודות הפרוייקט

דירת סטודיו, תל אביב | מודרני - רומנטי

Slider