דירת רווק תל-אביבי, אוהב "החיים הטובים", המתוכננת
והמעוצבת ברוח מודרנית, אורבנית וצעירה.
קצב חיים אנרגטי וססגוני ואורבניות תוססת, שכה
מאפיינים את אופיו של בעל הדירה, ואת העיר הגדולה,
תל אביב, באים לידי ביטוי בחיבור ניגודים ובעבודה עם
חומריות וטקסטורליות מגוונות ועשירות, שהשילוב
ביניהם מעניק לחלל אופי ויזואלי ייחודי.


הדירה התפרסמה במגזין "בניין ודיור" ובאתר "Ynet"
נדל"ן, 2010


הפרוייקט בשיתוף פעולה עם המעצבת תמרה גלסר
אודות הפרוייקט

דירת רווק, תל אביב | מודרני - אורבני


דירת רווק תל-אביבי, אוהב "החיים הטובים", המתוכננת
והמעוצבת ברוח מודרנית, אורבנית וצעירה.
קצב חיים אנרגטי וססגוני ואורבניות תוססת, שכה
מאפיינים את אופיו של בעל הדירה, ואת העיר הגדולה,
תל אביב, באים לידי ביטוי בחיבור ניגודים ובעבודה עם
חומריות וטקסטורליות מגוונות ועשירות, שהשילוב
ביניהם מעניק לחלל אופי ויזואלי ייחודי.


הדירה התפרסמה במגזין "בניין ודיור" ובאתר "Ynet"
נדל"ן, 2010


הפרוייקט בשיתוף פעולה עם המעצבת תמרה גלסר
אודות הפרוייקט

דירת רווק, תל אביב | מודרני - אורבני


דירת רווק תל-אביבי, אוהב "החיים הטובים", המתוכננת
והמעוצבת ברוח מודרנית, אורבנית וצעירה.
קצב חיים אנרגטי וססגוני ואורבניות תוססת, שכה
מאפיינים את אופיו של בעל הדירה, ואת העיר הגדולה,
תל אביב, באים לידי ביטוי בחיבור ניגודים ובעבודה עם
חומריות וטקסטורליות מגוונות ועשירות, שהשילוב
ביניהם מעניק לחלל אופי ויזואלי ייחודי.


הדירה התפרסמה במגזין "בניין ודיור" ובאתר "Ynet"
נדל"ן, 2010


הפרוייקט בשיתוף פעולה עם המעצבת תמרה גלסר
אודות הפרוייקט

דירת רווק, תל אביב | מודרני - אורבני


דירת רווק תל-אביבי, אוהב "החיים הטובים", המתוכננת
והמעוצבת ברוח מודרנית, אורבנית וצעירה.
קצב חיים אנרגטי וססגוני ואורבניות תוססת, שכה
מאפיינים את אופיו של בעל הדירה, ואת העיר הגדולה,
תל אביב, באים לידי ביטוי בחיבור ניגודים ובעבודה עם
חומריות וטקסטורליות מגוונות ועשירות, שהשילוב
ביניהם מעניק לחלל אופי ויזואלי ייחודי.


הדירה התפרסמה במגזין "בניין ודיור" ובאתר "Ynet"
נדל"ן, 2010


הפרוייקט בשיתוף פעולה עם המעצבת תמרה גלסר
אודות הפרוייקט

דירת רווק, תל אביב | מודרני - אורבני


דירת רווק תל-אביבי, אוהב "החיים הטובים", המתוכננת
והמעוצבת ברוח מודרנית, אורבנית וצעירה.
קצב חיים אנרגטי וססגוני ואורבניות תוססת, שכה
מאפיינים את אופיו של בעל הדירה, ואת העיר הגדולה,
תל אביב, באים לידי ביטוי בחיבור ניגודים ובעבודה עם
חומריות וטקסטורליות מגוונות ועשירות, שהשילוב
ביניהם מעניק לחלל אופי ויזואלי ייחודי.


הדירה התפרסמה במגזין "בניין ודיור" ובאתר "Ynet"
נדל"ן, 2010


הפרוייקט בשיתוף פעולה עם המעצבת תמרה גלסר
אודות הפרוייקט

דירת רווק, תל אביב | מודרני - אורבני


דירת רווק תל-אביבי, אוהב "החיים הטובים", המתוכננת
והמעוצבת ברוח מודרנית, אורבנית וצעירה.
קצב חיים אנרגטי וססגוני ואורבניות תוססת, שכה
מאפיינים את אופיו של בעל הדירה, ואת העיר הגדולה,
תל אביב, באים לידי ביטוי בחיבור ניגודים ובעבודה עם
חומריות וטקסטורליות מגוונות ועשירות, שהשילוב
ביניהם מעניק לחלל אופי ויזואלי ייחודי.


הדירה התפרסמה במגזין "בניין ודיור" ובאתר "Ynet"
נדל"ן, 2010


הפרוייקט בשיתוף פעולה עם המעצבת תמרה גלסר
אודות הפרוייקט

דירת רווק, תל אביב | מודרני - אורבני


דירת רווק תל-אביבי, אוהב "החיים הטובים", המתוכננת
והמעוצבת ברוח מודרנית, אורבנית וצעירה.
קצב חיים אנרגטי וססגוני ואורבניות תוססת, שכה
מאפיינים את אופיו של בעל הדירה, ואת העיר הגדולה,
תל אביב, באים לידי ביטוי בחיבור ניגודים ובעבודה עם
חומריות וטקסטורליות מגוונות ועשירות, שהשילוב
ביניהם מעניק לחלל אופי ויזואלי ייחודי.


הדירה התפרסמה במגזין "בניין ודיור" ובאתר "Ynet"
נדל"ן, 2010


הפרוייקט בשיתוף פעולה עם המעצבת תמרה גלסר
אודות הפרוייקט

דירת רווק, תל אביב | מודרני - אורבני


דירת רווק תל-אביבי, אוהב "החיים הטובים", המתוכננת
והמעוצבת ברוח מודרנית, אורבנית וצעירה.
קצב חיים אנרגטי וססגוני ואורבניות תוססת, שכה
מאפיינים את אופיו של בעל הדירה, ואת העיר הגדולה,
תל אביב, באים לידי ביטוי בחיבור ניגודים ובעבודה עם
חומריות וטקסטורליות מגוונות ועשירות, שהשילוב
ביניהם מעניק לחלל אופי ויזואלי ייחודי.


הדירה התפרסמה במגזין "בניין ודיור" ובאתר "Ynet"
נדל"ן, 2010


הפרוייקט בשיתוף פעולה עם המעצבת תמרה גלסר
אודות הפרוייקט

דירת רווק, תל אביב | מודרני - אורבני


דירת רווק תל-אביבי, אוהב "החיים הטובים", המתוכננת
והמעוצבת ברוח מודרנית, אורבנית וצעירה.
קצב חיים אנרגטי וססגוני ואורבניות תוססת, שכה
מאפיינים את אופיו של בעל הדירה, ואת העיר הגדולה,
תל אביב, באים לידי ביטוי בחיבור ניגודים ובעבודה עם
חומריות וטקסטורליות מגוונות ועשירות, שהשילוב
ביניהם מעניק לחלל אופי ויזואלי ייחודי.


הדירה התפרסמה במגזין "בניין ודיור" ובאתר "Ynet"
נדל"ן, 2010


הפרוייקט בשיתוף פעולה עם המעצבת תמרה גלסר
אודות הפרוייקט

דירת רווק, תל אביב | מודרני - אורבני


דירת רווק תל-אביבי, אוהב "החיים הטובים", המתוכננת
והמעוצבת ברוח מודרנית, אורבנית וצעירה.
קצב חיים אנרגטי וססגוני ואורבניות תוססת, שכה
מאפיינים את אופיו של בעל הדירה, ואת העיר הגדולה,
תל אביב, באים לידי ביטוי בחיבור ניגודים ובעבודה עם
חומריות וטקסטורליות מגוונות ועשירות, שהשילוב
ביניהם מעניק לחלל אופי ויזואלי ייחודי.


הדירה התפרסמה במגזין "בניין ודיור" ובאתר "Ynet"
נדל"ן, 2010


הפרוייקט בשיתוף פעולה עם המעצבת תמרה גלסר
אודות הפרוייקט

דירת רווק, תל אביב | מודרני - אורבני


דירת רווק תל-אביבי, אוהב "החיים הטובים", המתוכננת
והמעוצבת ברוח מודרנית, אורבנית וצעירה.
קצב חיים אנרגטי וססגוני ואורבניות תוססת, שכה
מאפיינים את אופיו של בעל הדירה, ואת העיר הגדולה,
תל אביב, באים לידי ביטוי בחיבור ניגודים ובעבודה עם
חומריות וטקסטורליות מגוונות ועשירות, שהשילוב
ביניהם מעניק לחלל אופי ויזואלי ייחודי.


הדירה התפרסמה במגזין "בניין ודיור" ובאתר "Ynet"
נדל"ן, 2010


הפרוייקט בשיתוף פעולה עם המעצבת תמרה גלסר
אודות הפרוייקט

דירת רווק, תל אביב | מודרני - אורבני


דירת רווק תל-אביבי, אוהב "החיים הטובים", המתוכננת
והמעוצבת ברוח מודרנית, אורבנית וצעירה.
קצב חיים אנרגטי וססגוני ואורבניות תוססת, שכה
מאפיינים את אופיו של בעל הדירה, ואת העיר הגדולה,
תל אביב, באים לידי ביטוי בחיבור ניגודים ובעבודה עם
חומריות וטקסטורליות מגוונות ועשירות, שהשילוב
ביניהם מעניק לחלל אופי ויזואלי ייחודי.


הדירה התפרסמה במגזין "בניין ודיור" ובאתר "Ynet"
נדל"ן, 2010


הפרוייקט בשיתוף פעולה עם המעצבת תמרה גלסר
אודות הפרוייקט

דירת רווק, תל אביב | מודרני - אורבני


דירת רווק תל-אביבי, אוהב "החיים הטובים", המתוכננת
והמעוצבת ברוח מודרנית, אורבנית וצעירה.
קצב חיים אנרגטי וססגוני ואורבניות תוססת, שכה
מאפיינים את אופיו של בעל הדירה, ואת העיר הגדולה,
תל אביב, באים לידי ביטוי בחיבור ניגודים ובעבודה עם
חומריות וטקסטורליות מגוונות ועשירות, שהשילוב
ביניהם מעניק לחלל אופי ויזואלי ייחודי.


הדירה התפרסמה במגזין "בניין ודיור" ובאתר "Ynet"
נדל"ן, 2010


הפרוייקט בשיתוף פעולה עם המעצבת תמרה גלסר
אודות הפרוייקט

דירת רווק, תל אביב | מודרני - אורבני


דירת רווק תל-אביבי, אוהב "החיים הטובים", המתוכננת
והמעוצבת ברוח מודרנית, אורבנית וצעירה.
קצב חיים אנרגטי וססגוני ואורבניות תוססת, שכה
מאפיינים את אופיו של בעל הדירה, ואת העיר הגדולה,
תל אביב, באים לידי ביטוי בחיבור ניגודים ובעבודה עם
חומריות וטקסטורליות מגוונות ועשירות, שהשילוב
ביניהם מעניק לחלל אופי ויזואלי ייחודי.


הדירה התפרסמה במגזין "בניין ודיור" ובאתר "Ynet"
נדל"ן, 2010


הפרוייקט בשיתוף פעולה עם המעצבת תמרה גלסר
אודות הפרוייקט

דירת רווק, תל אביב | מודרני - אורבני


דירת רווק תל-אביבי, אוהב "החיים הטובים", המתוכננת
והמעוצבת ברוח מודרנית, אורבנית וצעירה.
קצב חיים אנרגטי וססגוני ואורבניות תוססת, שכה
מאפיינים את אופיו של בעל הדירה, ואת העיר הגדולה,
תל אביב, באים לידי ביטוי בחיבור ניגודים ובעבודה עם
חומריות וטקסטורליות מגוונות ועשירות, שהשילוב
ביניהם מעניק לחלל אופי ויזואלי ייחודי.


הדירה התפרסמה במגזין "בניין ודיור" ובאתר "Ynet"
נדל"ן, 2010


הפרוייקט בשיתוף פעולה עם המעצבת תמרה גלסר
אודות הפרוייקט

דירת רווק, תל אביב | מודרני - אורבני


דירת רווק תל-אביבי, אוהב "החיים הטובים", המתוכננת
והמעוצבת ברוח מודרנית, אורבנית וצעירה.
קצב חיים אנרגטי וססגוני ואורבניות תוססת, שכה
מאפיינים את אופיו של בעל הדירה, ואת העיר הגדולה,
תל אביב, באים לידי ביטוי בחיבור ניגודים ובעבודה עם
חומריות וטקסטורליות מגוונות ועשירות, שהשילוב
ביניהם מעניק לחלל אופי ויזואלי ייחודי.


הדירה התפרסמה במגזין "בניין ודיור" ובאתר "Ynet"
נדל"ן, 2010


הפרוייקט בשיתוף פעולה עם המעצבת תמרה גלסר
אודות הפרוייקט

דירת רווק, תל אביב | מודרני - אורבני

Slider