חדר "לדוגמה", מלון "Shani" בירושלים | מודרני – קלאסי

תכנון ועיצוב של חדר "לדוגמה" במלון "Shani" בירושלים.

הפרוייקט כולל עבודה על תכנון ועיצוב מחדש של 4 קומות המלון הקיים במסגרת השיפוץ המקיף שנעשה בו.

פרוייקט הבא                        פרוייקט קודם