דירת מיני-פנטהאוס, רמת גן | מודרני – אופנתי

דירת מיני-פנטהאוס מודרנית – אופנתית, הנמצאת בשלבי ביצוע מתקדמים.

הושם דגש מיוחד על יצירת חללים פרקטיים, ניצול מקסימלי של שטח הדירה ויצירת מקומות אחסון, רבים ככל האפשר.

פרוייקט הבא                        פרוייקט קודם