דירת תמ"א 38, גני תקווה | מודרני – קלאסי

דירת תמ"א 38/1 שבמקביל להוספת שתי מרפסות חיצוניות גם עברה מהפך ייסודי בתכנון ועיצוב הפנימי של חלל הדירה.

פרוייקט הבא                        פרוייקט קודם