Select Page

מגוון עיצובי חדרי רחצה

מגוון עיצובי חדרי רחצה מפרוייקטי המגורים השונים של הסטודיו. כל חדר רחצה וסגנון הייחודי לו.
בכל אחד מהפרוייקטים, הושם דגש מיוחד על ניצול מקסימלי של שטח החדר ויצירת מקומות אחסון, רבים ככל האפשר.

פרוייקט הבא                     פרוייקט קודם