מגוון עיצובי חדרי רחצה

מגוון עיצובי חדרי רחצה מפרוייקטי המגורים השונים של הסטודיו. כל חדר רחצה וסגנון הייחודי לו.
בכל אחד מהפרוייקטים, הושם דגש מיוחד על ניצול מקסימלי של שטח החדר ויצירת מקומות אחסון, רבים ככל האפשר.

פרוייקט הבא                     פרוייקט קודם