מגוון עיצובי מטבחים

מגוון עיצובי מטבחים מפרוייקטי המגורים השונים של הסטודיו. כל מטבח וסגנון הייחודי לו.
בכל אחד מהפרוייקטים, הושם דגש מיוחד על ניצול מקסימלי של שטח המטבח ויצירת מקומות אחסון, רבים ככל האפשר.

פרוייקט הבא                     פרוייקט קודם