Select Page

מגוון עיצובי מטבחים

מגוון עיצובי מטבחים מפרוייקטי המגורים השונים של הסטודיו. כל מטבח וסגנון הייחודי לו.
בכל אחד מהפרוייקטים, הושם דגש מיוחד על ניצול מקסימלי של שטח המטבח ויצירת מקומות אחסון, רבים ככל האפשר.

פרוייקט הבא                     פרוייקט קודם